Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Đừng để tiếc nuối vì muộn màng!

5 Tháng Mười, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Đừng để tiếc nuối vì muộn màng!

Với một số tiền nhỏ mỗi ngày, bạn chỉ cần BỚT lại từ những tiêu xài hoang phí, hoặc trích ra một phần từ khoản bạn muốn gửi tiết kiệm:

1/ KHÔNG THAM GIA BẢO HIỂM:
* Không rủi ro: Bạn chẳng có gì! Vì bạn chẳng đều đặn dành dụm từ những khoản tiền nhỏ nhoi đâu.
* Rủi ro: Bạn cũng chẳng có gì! Vì chả ai bù đắp thu nhập cho bạn cả!!!

2/ THAM GIA BẢO HIỂM:
* Không rủi ro: Bạn có khoản “lương hưu chủ động”, sống an nhàn thanh thản không phụ thuộc, khi về già.
* Rủi ro: Có ngay một khoản tài sản đủ sức bù đắp tối thiểu thu nhập 10 năm cho gia đình bạn, đảm bảo khoản học hành cho con cái đến nơi đến chốn.

? Cái gì cũng có cái giá của nó. Bạn từ chối bảo hiểm, nhưng bạn sẽ không từ chối khoản tiền bảo hiểm chi trả đâu.
Nhưng làm gì có chuyện Cty bảo hiểm chi trả, vì bạn đâu có tham gia!

? Lúc này tiếc nuối thì đã muộn màng, bạn ơi!

(*) Một bài viết lại

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

273 Comments
Write a comment