Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

“Trời kêu ai nấy dạ”!

6 Tháng Mười, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm
“Trời kêu ai nấy dạ”!

? Khi thốt lên “Trời kêu ai nấy dạ”, chắc chắn là câu an ủi, động viên nhau về sự XUI RỦI, chứ chẳng ai nói khi gặp may mắn cả!
Cuộc sống vô thường. Thấy nay, mất mai. Nếu biết trước rủi ro, sự đời đã được hai chữ bình yên.

? Dù không mong đợi rủi ro (chả ai dại gì mà mong thế), rất muốn lãng tránh, thậm chí muốn kiểm soát được để phòng bị.
Nhưng, chẳng ai làm được điều kỳ diệu ấy, nên mới phải tự kỷ ám thị “con người có số” là vậy!

? Tuy nhiên, hơn 400 năm nay, thế giới đã “phát minh” ra BẢO HIỂM NHÂN THỌ. Một giải pháp tuyệt vời, giúp con người bù đắp tổn thất tài chính cho chính mình và gia đình. Giúp trẻ thơ và những người thân tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ hạnh phúc, bằng cách CHUYỂN GIAO RỦI RO.

? “Phát minh” ấy cũng vào đất nước thân yêu này ngót nghét đã trên 20 năm rồi. Vậy mà đến nay, sở hữu “nó” cũng chẳng bao người. Dân mình còn nghèo, còn khổ là phải thôi!…

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

78 Comments
Write a comment