Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Bạn muốn được xem là “SỐNG THỌ” hay “SỐNG DAI”?

27 Tháng Một, 2021 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Bạn muốn được xem là “SỐNG THỌ” hay “SỐNG DAI”?

? Đời người mong được sống đúng theo quy luật vòng quay của nhân sinh đến khi chồn chân gối mỏi cũng chẳng phải sống phụ thuộc tài chính vào ai. Con cái trưởng thành đã độc lập sinh hoạt và vẫn giữ câu hiếu thảo làm người.
Lúc này, bạn SỐNG LÂU quả là hạnh phúc! ( Nhược bằng, không được như thế thì coi chừng cháu con dâu rể bảo là mình “SỐNG DAI” đấy! )

? Bất hạnh thay: “Điều nghịch lý là hiện nay người ta chết vì bệnh nhiều hơn là vì già” ( GS Tề Bá Lực ).
Những bệnh tình dạng hiểm nghèo dẫn đến đột quỵ, đột tử quá nhiều nơi giới trẻ.

? Oái oăm thay, khi đây là những trụ cột chính của gia đình. Họ đã kế thừa lớp tre già, làm việc mang thu nhập về trang trải mọi chi phí trong nhà. Nhất nhất mọi việc liên quan tiền bạc đều trông vào lớp trẻ này.
Nay, ngộ nhỡ “chia tay cuộc đời” quá sớm thì những người phụ thuộc sẽ sống ra sao, tương lai con cái sẽ đi về đâu!?

? Tất cả chúng ta đều phải đối diện với hai tình huống cuộc đời, đó là sống lâu hay chết sớm.
Và, giải pháp cho cả hai vấn đề này chỉ có thể là BẢO HIỂM NHÂN THỌ!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Write a comment