Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

“Nó” chính là: Hợp đồng BẢO HIỂM NHÂN THỌ!

28 Tháng Một, 2021 Trí Hùng & Bảo Hiểm
“Nó” chính là: Hợp đồng BẢO HIỂM NHÂN THỌ!

? Có nhiều vật dụng bạn mua theo xu hướng, do cám dỗ của quảng cáo. Và, bạn cũng phải mất một số tiền tương ứng giá trị của vật đó.

? Lại có “vật” bạn không muốn lại chẳng ưa, nhưng bạn muốn mua chưa chắc đã được.
“Vật” này chỉ mua khi bạn chưa cần đến. Nó “đỏng đảnh” lắm, nếu không đạt chuẩn về sức khoẻ bạn không sở hữu được nó đâu, dù bạn có cả khối tiền nó cũng từ chối bạn.

? Nó hiếu thảo hơn cả con ruột. Nó chăm sóc toàn bộ cơ thể của bạn. Một đốt ngón tay, một cái xương sườn, một bộ phận nội tạng bị tổn thương…, những ngày dài nằm viện (cũng không sợ mất đi thu nhập). Tất cả sẽ được nó quy ra tiền hỗ trợ cho bạn.
Cả khi bạn ra đi, nó sẽ thay bạn chăm lo cuộc sống cho những người ở lại.
May mắn bình yên cả đời. Bạn sẽ sống an nhàn thanh thản không phụ thuộc, vì khoản “hưu trí chủ động” nó sẽ mang về khi bạn tuổi già sức yếu.

? “Nó” chính là: hợp đồng BẢO HIỂM NHÂN THỌ đấy!

(*) Một bài viết lại

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

2 Comments
Write a comment