Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Khó gì việc chịu khó lắng nghe tìm hiểu, bạn ơi!

18 Tháng Bảy, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Khó gì việc chịu khó lắng nghe tìm hiểu, bạn ơi!

??‍♂️   Thời đầu Pháp thuộc, phần lớn giữ của bằng cách bỏ tiền vào ống tre giắt lên trên mái nhà tranh, hay tích cóp vào hộp sắt tây hoặc vào cái hủ đem chôn kỹ ở một góc nhà…
       Nhà cháy, tiền tiêu. Người mất, chẳng ai biết có của trong nhà. Trộm đạo rình mò, cũng khó cho của cải bình yên.

?   Dần dần, thấy những người “làm cho tây” gửi tiền vào ngân hàng an toàn và sinh lãi, người ta mới hình thành thói quen tích của vào đây.

?   Cái mới khó được tiếp nhận ngay, dù BẢO HIỂM NHÂN THỌ có mặt trên thế giới đã hơn 400 năm và ở Việt Nam cũng đã hơn 20 năm đi vào cuộc sống. Dân trí còn hạn chế đi liền với tính bảo thủ, cứ dựa vào đồn thổi mà a dua từ chối.

?   Tất cả mọi điều về BẢO HIỂM NHÂN THỌ đều có cơ sở khoa học và luật lệ hẳn hoi. Đừng để mình phải sống trong rủi ro tài chính.
        Khó gì việc chịu khó lắng nghe tìm hiểu, bạn nhỉ!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Write a comment