Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Bảo Hiểm Nhân Thọ-Minh chứng của TÌNH YÊU và TRÁCH NHIỆM

3 Tháng Tư, 2021 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Bảo Hiểm Nhân Thọ-Minh chứng của TÌNH YÊU và TRÁCH NHIỆM

Một hợp đồng BẢO HIỂM NHÂN THỌ là MINH CHỨNG cụ thể về TÌNH YÊU và TRÁCH NHIỆM mà người trụ cột dành cho những người thương yêu:

? Không trở thành gánh nặng tài chính cho gia đình nếu chẳng may rủi ro xảy đến với người trụ cột ( ví như hậu quả: nằm viện dài ngày, tàn phế hoặc qua đời đột ngột ).

? “Người đầu ấp tay gối” không phải lo lắng về tiền bạc nuôi dưỡng con cái, có thể ít nhất cũng trong khoảng 10 năm.

?‍? Việc học hành để đường tương lai của con trẻ chắc chắn được hanh thông một khi quỹ đại học đã đảm bảo dự phòng.
( Cũng qua đó, giáo dục cho con trẻ biết tiết kiệm phòng xa, tích lũy dần qua thời gian để ngày sau có khoản tài chính kha khá. “Lo xa để tránh phiền gần”, đức tính tối cần thiết con trẻ sẽ được lĩnh hội ).

? Còn gì tuyệt vời hơn nữa nhỉ, khi người trụ cột đã giải quyết được “bài toán cuộc đời”.
Xin chúc mừng!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

2 Comments
  • sweet jazz 8:19 chiều 12 Tháng Mười, 2023

    sweet jazz

  • 523354 19845Identified your weblog and decided to have a study on it, not what I typically do, but this blog is great. Awesome to see a website thats not spammed, and really makes some sense. Anyway, fantastic write up. 725468

Write a comment