Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Từ đây, họ được quyền an nhiên vui sống!

24 Tháng Mười, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm

? Vẫn còn rất nhiều người lắc đầu với bảo hiểm, nhưng thật sự lại chưa bao giờ dành thời gian tìm hiểu kỹ càng.
Chỉ nghe lớt phớt dư luận đâu đó, đọc vài thông tin không chính thống trên mạng theo kiểu “tin tức xe cán chó” (thuật ngữ báo chí miền nam trước 30/4 hay dùng, ám chỉ những tin tức ấm ớ).

? Cái lắc đầu đó, họ không ngờ rằng đã bỏ mất cơ hội bảo vệ tài chính cho gia đình, bảo vệ cuộc sống tương lai con trẻ.
Đến khi thu nhập không còn do những tai ương bất chợt giáng xuống. Những ngày dài nằm trên giường bệnh, thở dài khi nghĩ “phải chi” trong muộn màng!

? Còn với những ai đã tham gia bảo hiểm, luôn cho biết họ đã tìm hiểu rất nhiều những thông tin chính thống, được tư vấn viên chân chính giải thích tường tận, và quyền lựa chọn đã giúp họ đi đến quyết định tham gia.

? Họ hiểu rằng mọi nỗi lo về rủi ro tài chính đã được chuyển giao. Từ đây, họ được quyền ung dung, an nhiên vui sống!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

9 Comments
Write a comment