Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện Bảo Hiểm Nhân Thọ
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện Bảo Hiểm Nhân Thọ

Blog Post

TIẾC CHO BẠN LẮM THAY! ( ♤♤♤ )

14 Tháng Chín, 2021 Trí Hùng & Bảo Hiểm
TIẾC CHO BẠN LẮM THAY! ( ♤♤♤ )

🤔 Trước đây để phòng xa hơn, bạn nghĩ đến việc bảo vệ những gì đã ky cóp dựng xây.
Trải qua thời gian không hề ngắn, bạn tìm hiểu, căn vặn mọi điều để được tư vấn đầy đủ nhất.
Cuối cùng, bạn mới được cầm trong tay một hợp đồng BẢO HIỂM NHÂN THỌ.

😘 Khi ấy, lòng bạn thanh thản vì an tâm tài chính trước bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời.
Bởi mọi chi phí khi rủi ro đã có bảo hiểm hỗ trợ, thu nhập mất đi đã có bảo hiểm bù đắp.
Thậm chí, thu nhập không thể mang về vì ra đi đột ngột, bạn vẫn an tâm tương lai con trẻ đã được chu toàn.

💔 Niềm vui chẳng tày gang!
Khó khăn tài chính nhất thời trong giai đoạn ngắn. Nghe lời gàn dỡ, khích bác vô trách nhiệm…
Tự ái bởi sự dè xiểm vu vơ. Bạn vội vàng quyết định huỷ hợp đồng mà bao công khó mới được chấp nhận.

😟 Trước khi quyết định như thế, bạn có suy nghĩ vì sao ban đầu bạn tham gia không? Bạn có hình dung tương lai con trẻ sẽ ra sao khi một mai bạn không còn mang thu nhập về nữa không?…
Tiếc cho bạn lắm thay!!!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Write a comment