Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Thu nhập là “động mạch chủ nuôi các tế bào cơ thể”

13 Tháng Sáu, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Thu nhập là “động mạch chủ nuôi các tế bào cơ thể”

❤ Vì sự sống, vì hạnh phúc trên trái đất này. Họ, những người bình thường, nhưng với người bệnh họ là những anh hùng, vì đã dành những giọt máu quý giá của bản thân và thời gian dành để đi hiến máu. Chính nhờ thế, hàng trăm triệu người hằng năm trên thế giới đã được cứu sống.

? Để tri ân, năm 2004, các tổ chức y tế và nhân đạo trên thế giới đã lấy ngày 14/06 làm NGÀY THẾ GIỚI TÔN VINH NGƯỜI HIẾN MÁU.

❤ Đã hướng tới cộng đồng, bạn càng phải hướng tới tình thương và trách nhiệm của người trụ cột.
Như máu nuôi các tế bào cơ thể, thu nhập của bạn cũng phải đều đặn rót về để những người thân được sống và hướng về tương lai.

? BẢO HIỂM NHÂN THỌ là một giải pháp ưu việt, giúp bạn có một kế hoạch tài chính chu toàn cho gia đình, dù bạn đang bình an hay bất trắc!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Write a comment