Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ VÌ NHỮNG NGƯỜI Ở LẠI ( ♤♤♤ )

5 Tháng Tư, 2022 Trí Hùng & Bảo Hiểm
THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ VÌ NHỮNG NGƯỜI Ở LẠI ( ♤♤♤ )

?‍♂️   Tuổi thanh xuân dành cả cho việc mưu sinh, chăm sóc gia đình. Chỉ ngưng nghỉ khi tuổi già kéo đến.
        Hưu dưỡng thời gian dài ngắn tuỳ người, rồi tất cả cũng lần lượt chia tay cuộc đời (Cũng có khi chẳng kịp chuẩn bị nói lời từ biệt mà vẫn phải về cõi vô thường miên man).

?‍♂️   Tuy thế, tựu trung cũng chẳng ai mang gì về thế giới bên kia. Tất cả đều để lại nơi hồng trần.
       Chỉ mỗi hình hài của cát bụi gửi về cát bụi, nhẹ tênh một kiếp người về chốn hư vô mà thôi!

?   Vấn đề tâm tư là nơi người ở lại.
        Họ sẽ sống ra sao khi bấy lâu sự chu cấp toàn bộ đều từ nơi bạn? Tương lai những đứa trẻ sẽ trôi dạt phương nào khi cái ăn lúc này trở nên quá khó thì đừng nói chi đến chuyện học hành lẫn tương lai mù mịt?

?   Một người ra đi, nhưng cuộc đời của những người ở lại vẫn phải tiếp bước. Những gì bạn để lại cho đời mới là điều đáng trân quý. Trách nhiệm kể cả lúc này cũng mới được trọn vẹn chu toàn.
        BẢO HIỂM NHÂN THỌ, tình yêu thương đã cụ thể hoá bằng cuộc đời của những người thương được tiếp tục hành trình cuộc sống đấy bạn!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”