Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Tại sao con người lại không có Bảo Hiểm Nhân Thọ?

5 Tháng Ba, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Tại sao con người lại không có Bảo Hiểm Nhân Thọ?

? “Con trâu là đầu cơ nghiệp”. Không có nó chớ có thóc gạo để mà ăn. Phải bảo vệ nó chứ!
Đúng hơn, phải nói chính xác là bảo vệ tài sản của mình. Nó được mua bảo hiểm là như thế!

? Cái ô tô đắt tiền lắm. Từ hàng trăm triệu đến hàng chục tỷ bạc chứ ít ỏi gì. Nội cái kiếng chiếu hậu thôi cũng đã vài triệu bạc rồi. Nó là phương tiện làm ăn đi lại mỗi ngày, chí ít cũng được tỏ ra mình “phong thái” lắm chứ! Bảo vệ tài sản này là xứng đáng. Mua ngay cái bảo hiểm vật chất toàn bộ thân xe cho xứng tầm!
Dù phải chi ra hàng năm, không gặp sự cố thì “đi tong” số tiền ấy. Vẫn cứ mua!

? Còn bạn thì sao? Nếu bạn không tạo ra thu nhập thì ai là người tậu chúng nó về? Ai là người bỏ tiền ra mua bảo hiểm cho chúng?
Bạn yêu quý tài sản. Thế còn thân thể bạn, bạn có yêu quý nó không?
Đôi mắt của bạn, chúng có xứng đáng và được bảo vệ chưa? Cái xương sườn (mà thượng đế còn sử dụng để tạo ra Eva đó), đôi bàn tay, bàn chân thậm chí cả cơ thể này bạn có yêu quý chúng không?
Sinh mạng con người là vô giá. Nó phải được định giá tương xứng với giá trị của bạn tạo ra cho gia đình.

?‍♂️ Điều nghịch lý hiện nay là NGUỒN GỐC TẠO RA CỦA CẢI LẠI KHÔNG ĐƯỢC BẢO VỆ .
Thay đổi đi, bạn nhé!
? Chính bạn mới là đối tượng phải được ƯU TIÊN bảo vệ bằng một một hợp đồng BẢO HIỂM NHÂN THỌ đủ TẦM trước khi bảo hiểm cho tài sản, bạn nhé!

( Một bài viết năm xưa )

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

# TỪ 24/09/2005 #

4 Comments
Write a comment