Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

TẠI SAO BẠN VẪN CHƯA CÓ KẾ HOẠCH BẢO VỆ THỨ QUAN TRỌNG CỦA GIA ĐÌNH? ( ♤♤♤♤ )

7 Tháng Năm, 2023 Trí Hùng & Bảo Hiểm
TẠI SAO BẠN VẪN CHƯA CÓ KẾ HOẠCH BẢO VỆ THỨ QUAN TRỌNG CỦA GIA ĐÌNH? ( ♤♤♤♤ )

????   Khuynh hướng trên thế giới hiện nay là:    
        CHỦ ĐỘNG chu toàn cuộc sống của bản thân và gia đình thông qua BẢO HIỂM NHÂN THỌ.

????   Trong cuộc sống thực tế, nếu không có tiền bạn khó được chăm sóc sức khoẻ tốt nhất dù nền y học ngày nay đã tiến bộ vượt bậc.
        Hãy bảo vệ điều quan trọng nhất cho người trụ cột, ấy là thu nhập của bạn đó!

????   BẢO HIỂM NHÂN THỌ bảo vệ thu nhập cho bạn trong mọi tình huống, bảo vệ được tài sản bao năm công khó gầy dựng, bảo vệ được mái ấm gia đình và cả những ước mơ học hành của con cái:
        HỖ TRỢ TÀI CHÍNH khi nằm viện điều trị dài ngày, CÓ TIỀN cho con cái học hành đến nơi đến chốn, GIỮ ĐƯỢC tài sản nhà cửa, KHÔNG PHỤ THUỘC tài chính khi về già.
        Thậm chí CHĂM LO được cho những người ở lại một khi người trụ cột phải “ra đi”…

????   Thu nhập là nguồn gốc tài sản của bạn. Nó quan trọng chứ?
        Vậy, tại sao bạn lại không có kế hoạch bảo vệ cho thu nhập của bạn?

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”