Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

“SỨ MỆNH” CỦA TƯ VẤN VIÊN BẢO HIỂM ( ♤♤♤ )

10 Tháng Mười Hai, 2021 Trí Hùng & Bảo Hiểm
“SỨ MỆNH” CỦA TƯ VẤN VIÊN BẢO HIỂM ( ♤♤♤ )

? “Một cuộc đời chấm dứt, nhưng nhiều cuộc đời khác vẫn sẽ phải tiếp tục cuộc sống”.
Và đó là “sứ mệnh” của những tư vấn viên chúng tôi.

? Đây là công việc không hề dễ dàng mà ngược lại, phải gặp muôn trùng khó khăn từ ngay chính những người cần được giúp đỡ.
Biết bao rào cản tâm lý, bao suy nghĩ chủ quan, bao ngờ vực vu vơ khi tiếp cận những suy nghĩ mới lạ (hơn 20 năm mà vẫn thế!).
Thiếu suy nghĩ độc lập, không dám tự mình quyết định, cứ tâm lý “a dua” theo đám đông mà “phán xét”.
Để rồi, ngày nào đó, khi xảy ra biến cố khiến thu nhập không còn, lúc này họ mới thấy giá trị của bảo hiểm.

❤️ Rất may mắn, bằng trái tim yêu thương, bằng niềm tin vào lý tưởng của công việc, bằng sự nhẫn nại kiên trì tuyệt vời, những tư vấn viên chân chính đã vượt qua mọi khó khăn tâm lý, mọi chì chiết nặng nề.
Họ chờ đợi và hạnh phúc vô bờ khi giờ đây người dân mình đã thay đổi rất nhiều theo hướng tích cực hơn: nhiều gia đình đã được bảo vệ!

? Và, mỗi ngày mỗi giờ, họ lại tiếp tục cuộc hành trình của sứ mệnh bảo vệ tài chính cho người dân Việt!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

47 Comments
Write a comment