Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

SỐNG LÂU HOẶC MẤT SỚM ĐỀU CẦN PHẢI CÓ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

24 Tháng Hai, 2024 Trí Hùng & Bảo Hiểm
SỐNG LÂU HOẶC MẤT SỚM ĐỀU CẦN PHẢI CÓ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

???? “Nghịch lý hiện nay là đa số người ta chết vì bệnh hơn nhiều hơn là vì già”! (Giáo sư TỀ QUỐC LỰC).
Những bệnh tình hiểm nghèo gây đột tử, nay cũng xuất hiện quá nhiều nơi người trẻ tuổi.

???? Ai cũng mong được sống theo đúng quy luật vòng đời và tài chính đủ đầy mà không cần dựa dẫm vào người khác.
Lúc này, cũng luôn mong con cái đã độc lập sinh hoạt và hiếu thảo.
Lúc này, SỐNG LÂU là hạnh phúc!
(Ngược lại, coi chừng bạn sẽ trở thành “SỐNG DAI” đó nhé!)

???? Oái oăm lắm thay, nếu chẳng may người “ra đi” lại là trụ cột chính của gia đình.
Mọi sinh hoạt đều liên quan đến chữ tiền, mà họ là người phải chịu trách nhiệm tạo ra thu nhập để trang trải tất cả chi phí.
Nay “chia tay cuộc đời” quá sớm, quá đột ngột, những người phụ thuộc sẽ sống ra sao, nhất là với con trẻ???

???? “Ai cũng có thể sống lâu hoặc mất sớm. Hai tình huống đó đều phải có BẢO HIỂM NHÂN THỌ bởi chúng ta đều cần đến TIỀN” (Nguyễn Thanh An).
Vâng, chỉ có BẢO HIỂM NHÂN THỌ mới giúp được bạn chu toàn tài chính trong cả hai trường hợp ấy!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”