Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

SỞ HỮU MỘT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM GIÚP GIA ĐÌNH TRÁNH KHỎI THẢM HỌA TÀI CHÍNH NẾU RỦI RO XẢY ĐẾN ( ♤♤♤ )

30 Tháng Mười Hai, 2021 Trí Hùng & Bảo Hiểm
SỞ HỮU MỘT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM GIÚP GIA ĐÌNH TRÁNH KHỎI THẢM HỌA TÀI CHÍNH NẾU RỦI RO XẢY ĐẾN ( ♤♤♤ )

? Cuộc đời vốn đâu có gì toàn bích. Đời người cũng chỉ trăm năm cuộn theo “sinh, lão, bệnh, tử” cơ mà!
Huống chi ngày nay quy luật sinh tồn này đã bị phá vỡ, bao người được “hưởng” theo sự tuần hoàn như xưa?

? Tai hoạ trên đường nào ai biết trước. Cơn bệnh hiểm nghèo chẳng mong lại đến viếng thăm. Thu nhập bị tước đi theo cách chẳng đặng đừng. Tài sản tích cóp liệu chừng lúc này còn giữ được không?!
Bao trăn trở lo toan phòng khi tai hoạ xảy đến bất ngờ, cứ thế làm sao vui sống!?

? Sống để an vui, thanh thản.
Hà cớ gì cứ phải lăn tăn lo lắng điều mình không kiểm soát được (rủi ro là bạn đồng hành trên cõi nhân gian này).

? Giải pháp đã có! Thực hành cũng dễ.
Chỉ cần sống có kế hoạch, cân đối thu chi hợp lý, trích ra một khoản tiền nhỏ (trong khoảng 10-15% thu nhập hằng tháng, chẳng ảnh hưởng chi đến sinh hoạt gia đình) để được sở hữu một hợp đồng BẢO HIỂM NHÂN THỌ. Bạn đã giúp gia đình mình thoát khỏi nguy cơ tài chính có thể xảy đến trong tương lai.

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”