Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Sinh nhật anh NGÔ NHẬT KHÁNH

19 Tháng Sáu, 2023 Dòng thời gian
Sinh nhật anh NGÔ NHẬT KHÁNH

???? Thay mặt anh chị em “Gia đình Văn nghệ Phường 3, Phú Nhuận” (1976-1980), em kính mừng anh cả NGÔ NHẬT KHÁNH nhân tuổi mới lần thứ 73:

VUI KHỎE ???? AN NHIÊN ???? HẠNH PHÚC