Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

QUÁ TUYỆT NẾU MỌI VIỆC ĐỀU BÌNH YÊN, NHƯNG MẤY AI ĐƯỢC NHƯ THẾ?! ( ♤♤♤ )

5 Tháng Mười, 2021 Trí Hùng & Bảo Hiểm
QUÁ TUYỆT NẾU MỌI VIỆC ĐỀU BÌNH YÊN, NHƯNG MẤY AI ĐƯỢC NHƯ THẾ?! ( ♤♤♤ )

?   Mấy ai biết trước và tránh được bất trắc sẽ đến với mình lúc nào trong chặng đường đời ngót nghét mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm.
        Điều gì sẽ xảy ra nếu vào một thời điểm ở ngày mai không biết trước, bạn không còn làm việc được nữa?
        Thu nhập mất đi. Tài sản cũng “mòn” dần theo bệnh tình.
        Lúc này thân bạn còn lo chưa xong, đừng nói đến lo cho ai khác nữa, kể cả việc học hành tương lai con trẻ…

?   Quá tuyệt nếu mọi việc trên đời đều bình yên. Nhưng, mấy ai được hưởng một cuộc sống hoàn hảo như thế?
         Không có gì chắc chắn đảm bảo tương lai con cái, nếu chỉ chăm bẳm kiếm tiền mà không có lá chắn bảo vệ tài chính.

?   “Không ai bỏ trứng vào một rổ”. Thành ngữ này luôn đúng.
        Một cái rổ nhỏ để bảo vệ toàn bộ những gì bạn có, kể cả tương lai con cái, cho dù có bất kỳ rủi ro nào xảy đến trong cuộc sống này.

?   BẢO HIỂM NHÂN THỌ, “cái rổ nhỏ” nhưng đảm bảo tương lai cho con bạn đấy!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

20 Comments
Write a comment