Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

PHẦN LỚN LỢI NHUẬN TỪ ĐẦU TƯ THUỘC VỀ NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM ( ♤♤♤ )

27 Tháng Năm, 2022 Trí Hùng & Bảo Hiểm
PHẦN LỚN LỢI NHUẬN TỪ ĐẦU TƯ THUỘC VỀ NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM ( ♤♤♤ )

?‍♂️ Phí bảo hiểm không phải ai cũng giống nhau. “Nó” phụ thuộc vào tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và sức khoẻ, cả số tiền bảo hiểm bạn mong muốn nữa.
Khung phí ấy được tính toán khoa học dựa vào các yếu tố rủi ro, trình Bộ Tài Chính (BTC) xét duyệt. Đồng thời, BTC cũng đã quy định mức khung trần hoa hồng cho các sản phẩm khác nhau, mà dựa vào đó các Công ty áp dụng thi hành.

?‍♂️ Tiền của khách hàng đóng vào, sau khi trừ đi các khoản chi phí quy định (có khung bậc trần từng năm cũng được xét duyệt bởi BTC), sẽ được đem đi đầu tư nhằm sinh thêm lợi nhuận cho giá trị tài khoản khách hàng, Công ty chỉ trích lại một phần chi phí quản lý mà thôi.
Khoản hoa hồng mà tư vấn viên hưởng rất nhỏ được Công ty trích ra từ khoản lợi nhuận đầu tư này, còn phần lớn lợi nhuận đều đưa vào tài khoản hợp đồng của khách hàng.

?‍?‍?‍? Tư vấn viên cũng phải có tiền để sống và nuôi gia đình. Họ giúp bạn có một công cụ tuyệt vời để bảo vệ nguồn thu nhập. Họ cũng đã có phần đóng góp vào việc phát triển kinh tế, an sinh nước nhà.
Họ nhận đồng tiền công bằng hoa hồng là xứng đáng, phải không bạn?

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”