Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

“PHẦN LỚN LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ ĐƯỢC CHI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG KHI ĐÁO HẠN HOẶC RỦI RO” ( ♤♤♤♤ )

28 Tháng Một, 2023 Trí Hùng & Bảo Hiểm
“PHẦN LỚN LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ ĐƯỢC CHI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG KHI ĐÁO HẠN HOẶC RỦI RO” ( ♤♤♤♤ )

?   Tư vấn viên bảo hiểm lao động bằng việc mang “sản phẩm vô hình” đến, trong lúc bạn cũng như nhiều người còn mang nhiều định kiến.
        Từng bước từng bước họ tháo gỡ bao lăn tăn, bao rối rắm từ những thông tin không chính thống trong lòng bạn.
        Đến khi bạn đồng ý tham gia, và được Công ty chấp nhận bảo hiểm, họ là người reo vui hạnh phúc trước tiên vì có thêm một gia đình, một “tế bào xã hội” được bảo vệ.

?   Công sức, thành quả của họ được Công ty chi trả trích từ lợi nhuận đầu tư của Công ty, chứ họ không nhận lương như bạn.
        Họ và gia đình cũng cần phải sống dựa vào thu nhập họ mang về.

?   Vâng, vậy thì họ cũng như mọi người: làm việc đều vì mục đích kiếm tiền, mang thu nhập về nuôi sống bản thân và gia đình.

?   “Phần lớn lợi nhuận đầu tư được chi trả cho khách hàng khi đáo hạn hoặc rủi ro”.
         Hoa hồng là thù lao cho đại lý bảo hiểm chỉ là phần nhỏ mà thôi!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”