Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Nguyên tắc quản lý tài chính thành công: “Không để trứng vào một giỏ”! ♤♤

19 Tháng Hai, 2021 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Nguyên tắc quản lý tài chính thành công: “Không để trứng vào một giỏ”!  ♤♤

? Khi lật xem kinh nghiệm các nhà kinh doanh thành công, chúng ta sẽ thấy họ luôn tập trung chiến lược hành động đến từng chi tiết để hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất, nhưng không bao giờ dồn hết vốn vào một nơi cả.
Thành ngữ “Không bao giờ để trứng vào một giỏ” luôn đúng trong kinh doanh!

?‍♂️ Với bài toán cuộc đời cũng thế. Rồi cũng sẽ có lúc “lui về ở ẩn” khi đã mắt mờ tay yếu chân run. Sẽ có những rủi ro bất chợt ập đến trên đường giao thông, một cơn bệnh ngặt nghèo không mong khi nghe phán quyết của bác sĩ.

? Không muốn tài sản bao công sức qua thời thanh xuân ky cóp gầy dựng sẽ theo tỷ lệ thuận của bệnh tình, thương tật mà đội nón ra đi. Nhất là không muốn những người ở lại sẽ chơi vơi không còn ai để nương tựa, đứt ngang cuộc sống bình thường, vất vả kiếm miếng ăn, đặc biệt lo lắng với tương lai con trẻ.

? Cho vào một giỏ chỉ với 10-15% thu nhập mỗi tháng, bạn đã có giỏ trứng chắc chắn nhất bảo vệ toàn bộ vốn liếng cho những cái giỏ tài chính khác còn lại. Giỏ ấy chính là: BẢO HIỂM NHÂN THỌ!

♤♤ Một bài viết lại ♤♤

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

342 Comments
Write a comment