Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

NGƯỜI BIẾT GIỮ TIỀN SẼ KHÔNG GỬI TIỀN VÀO MỘT CHỖ ( ♤♤♤ )

23 Tháng Mười, 2021 Trí Hùng & Bảo Hiểm
NGƯỜI BIẾT GIỮ TIỀN SẼ KHÔNG GỬI TIỀN VÀO MỘT CHỖ ( ♤♤♤ )

? Toàn bộ thu nhập sau khi trang trải mọi chi phí cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình, một phần dành ra gửi tiết kiệm, phần lớn lại đem kinh doanh mong lợi nhuận lớn để tài sản tăng nhanh.
Một cách phân chia để sử dụng thu nhập khá hợp lý!

? Nhưng, suy nghĩ thật sâu, bạn sẽ thấy vẫn chưa hoàn chỉnh:
Những rủi ro luôn đồng hành trong cuộc sống này. Một thương tật lớn, một căn bệnh hiểm nghèo. Ngày dài trên giường bệnh.
Lâu ngày bào mòn tài sản tạo dựng, thậm chí có thể khiến chúng ta trở nên khánh kiệt.

? Bài học đắt giá nơi cửa miệng khi kinh doanh. Một thành ngữ kinh điển. “Không nên để tất cả trứng vào một rổ”, trong dự phòng cho mọi phương án làm ăn, sinh sống.

? BẢO HIỂM NHÂN THỌ như một cái rổ nhỏ (chỉ cần dành ra khoảng 10-15% thu nhập hàng tháng), nhưng lại giúp bạn chu toàn kế hoạch tài chính trong mọi tình huống, giúp bạn chống mất thu nhập và giữ được tài sản bao năm tích cóp.

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

2 Comments
Write a comment