Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

“NGÔI NHÀ VÀ TIỀN GIÀ” LÀ HAI THỨ QUAN TRỌNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ MẤT KHI CUỐI ĐỜI! ( ♤♤♤ )

24 Tháng Tư, 2023 Trí Hùng & Bảo Hiểm
“NGÔI NHÀ VÀ TIỀN GIÀ” LÀ HAI THỨ QUAN TRỌNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ MẤT KHI CUỐI ĐỜI! ( ♤♤♤ )

???? Bạn lúc nào cũng phải lo lắng khi trách nhiệm oằn vai.
Càng lo hơn khi chẳng may phải nằm dài trên giường điều trị bệnh tình.
Đã không tạo ra thu nhập được nữa, lại làm khổ cho người thân. Thêm đau lòng, để phải chạy chữa bệnh tình cho mình, người nhà đành lòng bán lỗ bán tháo của cải bao năm tạo dựng…

???? Ngày tóc bạc chân run, nhận tấm giấy “về vườn”, tiền bạc sẽ không còn tự tạo ra như hôm nay.
Lúc đó chỉ e rằng, bạn phải sống dựa vào ai đó chăng?

???? Cái nhà cái cửa. Tài sản có thể là quý giá nhất, chắt chiu cả đời lao động nhọc nhằn mà không phải ai cũng có.
Về già rồi, chớ để thân mình ở một nơi không phải của mình, dù đó là nhà của cháu con dâu rể.
(“Nhà của cha mẹ sẽ là nhà của con. Nhà của con thì vẫn là nhà của con” thôi, bạn ạ!).

???? Cuối đời rồi, chớ để mất hai thứ quan trọng: NGÔI NHÀ và TIỀN GIÀ!
Lúc này trong tay bạn nếu có một hợp đồng BẢO HIỂM NHÂN THỌ xứng tầm sẽ giúp bạn giữ được cả hai.
Và, khi ấy mọi chuyện sẽ khác, bạn ạ!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”