Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

“NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM” ( ♤♤♤ )

28 Tháng Sáu, 2021 Trí Hùng & Bảo Hiểm
“NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM” ( ♤♤♤ )

? Ngày 04/5/2001, Thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số 72/2001/QĐ-TTg , lấy ngày 28/6 hàng năm là NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM, nhằm tôn vinh những giá trị gia đình, giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa của cha ông ta.

?   Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người.
        Gia đình tốt thì xã hội tốt, mới đẩy lùi được tệ nạn, đất nước mới phồn vinh nhờ có lực lượng nhân lực tốt.

❤   Gia đình được hạnh phúc là nhờ sự cần cù chăm chỉ làm việc của những người trụ cột luôn yêu thương và trách nhiệm, đã đổ ra biết bao công sức để mang THU NHẬP về xây dựng mái ấm thương yêu.

?   Vào một ngày mai không mong đợi, rủi ro bất ngờ giáng xuống cắt ngang nguồn thu nhập của gia đình. Lúc ấy cuộc sống hiện tại và tương lai của gia đình, đặc biệt là những trẻ thơ, sẽ đi về đâu???
         ? Vì hạnh phúc gia đình thương yêu, hãy tham gia ngay BẢO HIỂM NHÂN THỌ trong lúc bạn còn phải suy nghĩ.
         Vì, “ngày mai” sẽ…muộn màng!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Write a comment