Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2019)

13 Tháng Mười, 2019 Doanh nhân & Cuộc sống
Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2019)

“Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng” (Hồ Chí Minh)

1 Comment
  • 토렌트 사이트 11:05 sáng 29 Tháng Tám, 2023

    60390 19525I extremely pleased to uncover this site on bing, just what I was looking for : D too bookmarked . 381680

Write a comment