Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

NGĂN CẢN NGƯỜI KHÁC THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ TỘI LỖI ĐẤY! ( ♤♤♤ )

29 Tháng Mười Hai, 2021 Trí Hùng & Bảo Hiểm
NGĂN CẢN NGƯỜI KHÁC THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ TỘI LỖI ĐẤY! ( ♤♤♤ )

? LẠ!
Gánh vác “trọng trách” là người trụ cột gia đình, mà bạn lại không tự quyết được số phận tài chính của mình.
Vài lần ngồi nhậu, nghe những “ông của ngọc hoàng” ngồi bàn chuyện “vũ trụ”. Những “anh hùng bàn phím” tán chuyện tiêu cực. Các vị “nhàn rỗi” chẳng biết làm gì ngoài đem chuyện thiên hạ ra luận suy kiểu “Khổng Minh Gia Cát Lượng”?!…

? Thế là, bạn trì hoãn việc dự phòng tài chính cho gia đình thông qua BẢO HIỂM NHÂN THỌ. Dẫu bạn cũng thừa nhận rủi ro luôn song hành trong cuộc sống vô thường này!

? Ai bù đắp thu nhập khi bạn nằm dài trên giường bệnh? Ai chi trả hoá đơn với những con số dài ngoằng? Ai giữ lại nhà cửa thế chấp ngân hàng khi bạn gặp rủi ro? Ai thay thế bạn mang thu nhập về nuôi sống gia đình và nuôi dưỡng tương lai con thơ khi bạn ra đi mãi mãi?…
Hãy “tư duy” chín chắn khoa học và tự quyết định đời mình, bạn nhé!

? Hãy ngăn cản người khác tham gia BẢO HIỂM NHÂN THỌ khi mình giải quyết được cuộc sống của người ta.
Hãy hình dung cuộc sống bỉ cực, tương lai bất định của gia đình người ta, trước khi làm “quân sư quạt mo” nhé, những “trí tuệ sư”!
TỘI LỖI ĐẤY!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”