Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Nếu thu nhập không mang về nữa thì hậu quả sẽ ra sao?

19 Tháng Mười Một, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm

?   Cuộc sống nhiều rủi ro lắm, lòng luôn lo lắng nếu chuyện không may ập đến bất ngờ khiến thu nhập mất đi, thì hậu quả sẽ thế nào.    
        Điều này phải là sự bận tâm chủ yếu của những người trụ cột.

?   Nhiều người lo sợ, nếu gửi tiền vào Công ty bảo hiểm nước ngoài thì rủi họ mang tiền của mình về nước thì sao?

⚖️   Thưa bạn, Chính phủ (Bộ tài chính) quản lý nguồn đầu tư của các Công ty bảo hiểm rất chặt chẽ. Họ chỉ được kinh doanh trên lãnh thổ mình là bằng tiền VNĐ, không được chuyển tiền ra nước ngoài trong một thời gian dài được quy định bằng luật. Nguồn vốn cũng được kiểm soát chặt chẽ và quy định rất cụ thể những hạng mục được đầu tư theo thứ tự ưu tiên (Mua trái phiếu chính phủ, Tiền gửi vào các tổ chức tín dụng, Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ, Kinh doanh bất động sản, Góp vốn vào doanh nghiệp khác…) và không được vượt quá vốn pháp định hoặc vượt quá biên khả năng thanh toán tối thiểu.

?   Như vậy, hãy để nỗi lo quay về tầm “vi mô” thì thực tế hơn:
       Nếu mai này thu nhập không còn được người trụ cột mang về nữa, thì viễn cảnh những người phụ thuộc trong gia đình sẽ đi về đâu???

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Write a comment