Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Nếu…không có tiền???

10 Tháng Mười Một, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm

?   Bạn và gia đình nhỏ, muốn có cuộc sống trong một căn nhà riêng tư. Mọi sinh hoạt sẽ thoải mái, tự do hơn. Mong muốn và thực tế là một khoảng cách dài, vì bạn…KHÔNG CÓ TIỀN!

?   Mọi tình yêu thương đều dồn hết cho con cái. Mong con được học hành trong môi trường có chất lượng giáo dục tốt nhất, thậm chí ra cả nước ngoài. Nhưng cũng đành cho con học trong ngôi trường làng nhàng mà thôi, vì bạn…KHÔNG CÓ TIỀN!

?   Thương yêu cha mẹ bằng tất cả trái tim. Muốn mua tặng mẹ cha lọ thuốc bổ cao cấp, cũng cân phân do dự. Đôi khi chỉ đành mua cho có, vì bạn…KHÔNG CÓ TIỀN!

?   Bác sĩ bảo bệnh này cứu được. Nhưng đành “van xin” cho về nhà chờ ngày nhập cõi thiên đường. Xót thương người thân nhưng đành vậy, vì họ…KHÔNG CÓ TIỀN!

?   Và, tệ hại hơn, nếu người trụ cột mãi mãi không mang thu nhập về nữa. Lúc này, cái ăn cái ở còn nan giải thì đừng nói chi đến việc học hành, tương lai con cái.

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

1 Comment
  • check it out 9:05 sáng 13 Tháng Chín, 2023

    59260 527321I observe there is lots of spam on this weblog. Do you want assist cleaning them up? I may well assist among classes! 771341

Write a comment