Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

NẾU CHẲNG MAY ỐM ĐAU, THƯƠNG TẬT THÌ VÀNG CÓ QUÝ BAO NHIÊU BẠN CŨNG PHẢI BÁN! ( ♤♤♤♤ )

4 Tháng Năm, 2023 Trí Hùng & Bảo Hiểm
NẾU CHẲNG MAY ỐM ĐAU, THƯƠNG TẬT THÌ VÀNG CÓ QUÝ BAO NHIÊU BẠN CŨNG PHẢI BÁN! ( ♤♤♤♤ )

????   Theo thông lệ, gặp nhau câu hỏi thăm đầu tiên sẽ là sức khoẻ.
        Lạ lùng khi bia bọt ừng ực vượt ngưỡng cho phép hại đến gan tỳ cũng chúc nhau hai tiếng…sức khoẻ(?!).

????‍♂️   Trước đây, thói quen tích luỹ khoản dư từ thu nhập là luôn đua nhau mua vàng để dành.  
        “Quý kim” mà!
        Người nào có nhiều vàng chứng tỏ đó là người giàu có. Để dành của cải bằng vàng thì không sợ “mất giá”. An tâm lắm chứ!

????   Vàng tuy quý thật đấy, sức khoẻ lại càng quý hơn. Có sức khoẻ thì sẽ có vàng và tài sản.
        Sức khoẻ không còn, của cải vàng bạc tất yếu phải ra đi.
        Một mai ốm đau bệnh hoạn. Thu nhập gián đoạn thời gian dài, thậm chí rất dài. Cứu mạng trước đã. Còn người còn của.
         Lúc này có yêu quý vàng bao nhiêu cũng đành chia tay, đem bán mà thôi!

????   Chăm sóc được sức khoẻ mà vẫn bảo vệ được tài sản, quý kim như vàng, bạn muốn không?
        BẢO HIỂM NHÂN THỌ, giải pháp tài chính chu toàn cho sinh mạng (quý hơn cả vàng) trong mọi tình huống cuộc đời, giải quyết cho điều mong mỏi của bạn đấy!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”