Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH ĐƯỢC SỰ CHE CHỞ CỦA THƯỢNG ĐẾ! ( ♤♤♤ )

15 Tháng Bảy, 2022 Trí Hùng & Bảo Hiểm
NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH ĐƯỢC SỰ CHE CHỞ CỦA THƯỢNG ĐẾ! ( ♤♤♤ )

?   Lạ thường khi giờ đây những căn bệnh ngặt nghèo ngày lại càng trẻ hoá. Thực phẩm giờ phải ghi hai chữ an toàn mới có người mua.
        Môi trường thì ô nhiễm trầm trọng, đến tầng ozone tận bầu khí quyển cũng phải báo động không còn bình yên. Áp lực công việc, nhu cầu cuộc sống khiến stress là bạn đồng hành thường niên…
         Lại thêm những rủi ro trong lao động, nhất là giao thông mật độ ngày càng dày hơn.

?   Hậu quả để lại thì mọi người đều tường tận!
        Luỵ cho gia đình và thương thay cho những người thân yêu sẽ lấy gì mà tiếp tục sống khi thu nhập đã ra đi theo bạn.

?   Thu nhập được tạo ra từ trí tuệ và sức khoẻ.
        Nếu lúc trẻ không lần nào đau ốm nặng thì quá tuyệt vời. Đến lúc già rồi phải yếu, bệnh tình không vướng chỗ này thì cũng nơi khác trong cơ thể không còn “chạy tốt” như xưa.
       
?‍♂️   Bạn đã có trong tay hợp đồng bảo hiểm.     
        Bạn may mắn hơn người khác khi nhận được quà tặng của thượng đế. Mọi lý do lý trấu thiếu tỉnh táo khiến bạn định từ bỏ hợp đồng quý giá này.
        Cứ huỷ hợp đồng đi nếu bạn không muốn bản thân và gia đình được sự che chở của Phật Trời, Thượng đế!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”