Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

NAY TRẺ KHỎE TỪ CHỐI BẢO HIỂM, MAI GIÀ YẾU BẢO HIỂM TỪ CHỐI BẠN ĐẤY!

5 Tháng Mười Một, 2023 Trí Hùng & Bảo Hiểm
NAY TRẺ KHỎE TỪ CHỐI BẢO HIỂM, MAI GIÀ YẾU BẢO HIỂM TỪ CHỐI BẠN ĐẤY!

????‍♂️   Máy móc mà cũng còn đến lúc phải hao mòn, hỏng hóc.
        Bạn và tôi cũng thịt xương người phàm, qua thời gian làm sao khoẻ mãi.
        Quy luật nhân sinh có tránh được cho một ai đâu. Đến huyền thoại như ông Bành Tổ trên 300 tuổi cũng phải chia tay cõi trần cơ mà!

????   May mắn bình yên suốt tuổi thanh xuân, cũng phải nghĩ đến ngày chân chồn gối mỏi.
        Lúc lui về cũng là thời điểm thu nhập không còn tạo ra. Chút lương hưu còm cõi có đủ giải quyết hết các nhu cầu của người răng long mắt mờ hay không?
        Dựa vào tài chính con cháu e không phải là giải pháp hay ho chút nào!

????‍♂️   Tuổi trẻ rồi sẽ qua đi, thời gian sẽ đưa tuổi già sức yếu đến thăm bạn.
        Lúc này sức còn khoẻ đâu để làm ra thu nhập.
        Quay sang bảo hiểm thì đã có đâu mà trông cậy, bởi xưa kia còn trẻ khoẻ chẳng chịu đoái hoài.

????   BẢO HIỂM NHÂN THỌ chỉ nhận chuyển giao khi rủi ro không biết trước, chứ già yếu rồi mới bắt đầu muốn tham gia thì Công ty nào dám nhận rủi ro đã biết vào mình.
        Trẻ không mua, già đã muộn!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”