Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

MUỐN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THÀNH CÔNG THÌ “TRỨNG PHẢI BỎ NHIỀU GIỎ” ( ♤♤♤ )

14 Tháng Hai, 2023 Trí Hùng & Bảo Hiểm
MUỐN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THÀNH CÔNG THÌ “TRỨNG PHẢI BỎ NHIỀU GIỎ” ( ♤♤♤ )

?   Thông thường, ngoài trang trải chi phí cho các sinh hoạt thường nhật, bạn cũng tính toán dôi ra chút đỉnh gửi vào ngân hàng để sinh thêm đồng lãi.
        Thêm nữa, nếu thu nhập tốt hơn, khoản dôi tài chính nhiều hơn, bạn cũng mong đầu tư vào các nơi sinh lời khác. Nào là bất động sản, nào là kênh đầu tư chứng khoán…

?   “Không ai bỏ trứng vào cùng một giỏ”.
        Câu “kinh điển” này ai cũng thuộc nằm lòng, đặc biệt với những ai làm kinh doanh và trách nhiệm tài chính trong gia đình đặt cả trên đôi vai của mình.

?   Rất nhiều công cụ tài chính đáp ứng được các mục tiêu khác nhau của bạn. Cũng thấy rõ, không bao giờ bạn đặt tất cả vào một nơi!
        Mỗi kênh đều có lợi thế và rủi ro khác nhau.
        Đặc biệt, sức khoẻ và sinh mạng là vốn quý của con người. Không có, tất cả sẽ tiêu tán không tồn tại nữa.

?   Tiết kiệm một ít đều đặn và có kỷ luật, gửi cả ngân hàng và tham gia cả BẢO HIỂM NHÂN THỌ giúp bạn “tâm luôn an, trí thanh thản”.
        Bởi, BẢO HIỂM NHÂN THỌ là một giỏ trứng chắc chắn!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”