Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Mừng sinh nhật VÕ QUỐC THỐNG

10 Tháng Một, 2020 Dòng thời gian
Mừng sinh nhật VÕ QUỐC THỐNG

? Làm bạn với nhau từ lớp đệ ngũ kỹ thuật (1970). 50 năm đã qua. Nay mới có dịp chúc mừng sinh nhật bạn cố tri QUỐC THỐNG!

Write a comment