Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Mừng sinh nhật thứ 70 của anh cả Ngô Nhật Khánh

19 Tháng Sáu, 2019 Dòng thời gian

Dẫu không còn “cổ lai hy”, nhưng cũng đã được “thất thập”.

Thay mặt anh chị em “Gia đình Văn nghệ Phường 3, Phú Nhuận” (1976-1980), em kính chúc người anh Cả NGÔ NHẬT KHÁNH nhân sinh nhật lần thứ 70:
SỨC KHOẺ DỒI DÀO, LẠC QUAN VUI SỐNG, AN NHIÊN VÀ HẠNH PHÚC!

Write a comment