Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Mừng sinh nhật PHAN CAO BÌNH

12 Tháng Một, 2020 Dòng thời gian
Mừng sinh nhật PHAN CAO BÌNH

? Bạn bè từ lớp đệ thất (1968), gặp lại nhau tại Kỹ thuật Cao Thắng (1972). Vòng quay trái đất quá tròn, hội ngộ sau thời gian xa cách quá lâu, giờ nối tiếp được đã hơn 20 năm…

Chúc mừng sinh nhật CAO BÌNH, bạn cố tri!

1 Comment
  • study music 7:55 sáng 30 Tháng Mười Một, 2023

    study music

Write a comment