Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

MỘT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ VỚI MỨC BẢO VỆ LỚN CÒN GIÁ TRỊ HƠN CẢ MỘT MÓN HÀNG HIỆU TRIỆU ĐÔ ( ♤♤♤ )

15 Tháng Một, 2023 Trí Hùng & Bảo Hiểm
MỘT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ VỚI MỨC BẢO VỆ LỚN CÒN GIÁ TRỊ HƠN CẢ MỘT MÓN HÀNG HIỆU TRIỆU ĐÔ ( ♤♤♤ )

? Bản thân ta, nguồn gốc của mọi tài sản, đã được bạn quan tâm bảo vệ chưa?
Chẳng ai nói trước được tương lai ra sao, thậm chí ngay tối nay hoặc ngay ngày mai, nhỡ tai hoạ đột nhiên giáng xuống?!…

? Một ngày nào đó, bác sĩ cho biết ta đã vướng một cơn bệnh ngặt…
Một tai nạn không mong đợi đã gây thương tật lớn…
Những ngày dài điều trị, những toa thuốc với con số trong hoá đơn gây choáng khi nhìn thấy chúng.
Thu nhập mất đi theo ngày dài trị bệnh, tài sản tích cóp liệu chừng cũng sẽ chào bạn theo tỷ lệ thuận cùng những tờ hoá đơn đáng ghét…

? Tài sản cần được bảo hiểm.
Nhưng con người bạn, nguồn gốc tạo ra tài sản lại càng cần phải ưu tiên bảo vệ hơn!

? “Hợp đồng BẢO HIỂM NHÂN THỌ với mức bảo vệ lớn còn giá trị hơn cả một món hàng hiệu triệu đô, bởi không phải ai cũng có thể sở hữu được”.

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”