Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

MỒNG MƯỜI THÁNG BA-NGHÌN ĐỜI CHÁU CON TƯỞNG NHỚ VUA HÙNG ( ♤♤♤ )

9 Tháng Tư, 2022 Trí Hùng & Bảo Hiểm
MỒNG MƯỜI THÁNG BA-NGHÌN ĐỜI CHÁU CON TƯỞNG NHỚ VUA HÙNG ( ♤♤♤ )

?   “Dù ai đi ngược về xuôi
        Nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng ba”
        Nghìn đời nay và mãi mãi về sau con cháu muôn đời đều nhớ đến công lớn vua Hùng đã gầy dựng nên giang sơn gấm vóc cho con cháu Lạc Hồng được hưởng.

?   Cần cù làm việc mỗi ngày. Của cải vật chất và tinh thần vun đắp dần qua thời gian. Tất cả cũng chỉ vì con và cho con mà thôi!
        Mục đích thì có, ý chí cũng thừa, siêng năng cần mẫn không quản công khó nhọc đánh đổi suốt tuổi thanh xuân.
        Nhưng kế hoạch có thể không thành, khi cuộc đời đầy ắp những rủi ro không mong đợi.
       
?   Chỉ nhỡ một lần không may. Giường bệnh gắn chặt đời mình đến tàn cuộc. Bao của nả tạo dựng cũng sẽ tan thành mây khói trong một thời ngắn ngủi.
         Việc học hành dở dang, cổng trường đóng chặt, tương lai còn gì để mà mơ tưởng.
         Sau này, con cháu sẽ nhớ về mình như thế nào?
        
?   Phải có kế hoạch dự phòng, chu toàn tài chính cho gia đình trong mọi tình huống cuộc đời.
        Điều đó chỉ thành hiện thực khi chúng ta đã có một hợp đồng BẢO HIỂM NHÂN THỌ trong tay, bạn ạ!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”