Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

MẤT GIÁ TRÊN SỐ TIỀN NHỎ HAY MẤT TẤT CẢ THU NHẬP CÙNG TÀI SẢN ĐÃ CÓ, ĐIỀU NÀO ĐÁNG LO HƠN?

5 Tháng Một, 2022 Trí Hùng & Bảo Hiểm
MẤT GIÁ TRÊN SỐ TIỀN NHỎ HAY MẤT TẤT CẢ THU NHẬP CÙNG TÀI SẢN ĐÃ CÓ, ĐIỀU NÀO ĐÁNG LO HƠN?

? Mất giá. Cụm từ nghe hoài nhỉ!
Ừ, đương nhiên rồi, xã hội phát triển nào mà không có những giai đoạn lạm phát. Mà lạm phát thì tất yếu phải… mất giá rồi!

? Khi đã lạm phát, thì tiền bạc nào, tài sản nào, của cải nào… mà không bị mất giá?!
Bạn để tiền bạc trong ngăn kéo ở nhà. Bạn gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng. Thậm chí, cả việc mua đô la, mua quý kim, đầu tư vào bất động sản… Tất tần tật đều mất giá khi giá trị đồng tiền bị… trượt giá, bạn ạ!
Mà các khoản của nả này, bạn gần như phải bỏ ra cùng lúc một khoản tiền rất lớn mới có được.

? Còn nhỡ gặp chuyện không may. Ngày dài điều trị. Gặp bệnh ngặt, chi phí càng cần nhiều hơn và nhiều lắm luôn.
Giữ của hay giữ lại sức khỏe, sinh mạng con người, nhất là, đó lại là người trụ cột gia đình?
Một khoản nhỏ tiết kiệm tham gia BẢO HIỂM NHÂN THỌ ( chỉ cần từ 10-15% thu nhập thôi ), chắc chắn là cũng bị mất giá, nhưng chỉ bị mất trên khoản tiền nhỏ này thôi. Bởi “tài sản hình thành trong tương lai” này là một số tiền rất lớn, nhưng bạn chỉ cần góp dần mà không cần bỏ ra một lúc như tài sản khác.

? Vậy, mất giá trên số tiền nhỏ này hay mất tất cả thu nhập còn lại cùng tài sản đã có, điều nào bạn thấy cần lo lắng hơn?!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”