Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

LỪA ĐẢO CHI MÀ LẠ THẾ?! ( ♤♤♤♤ )

24 Tháng Bảy, 2023 Trí Hùng & Bảo Hiểm
LỪA ĐẢO CHI MÀ LẠ THẾ?! ( ♤♤♤♤ )

???? Chẳng ai biết trước ngày mai ra sao.
Chẳng ai biết cuộc sống của người thân mình sẽ thế nào, đặc biệt với tương lai con trẻ, nếu người trụ cột không thể mang thu nhập về nữa.

???? Sự chần chừ với BẢO HIỂM NHÂN THỌ đã hơn hai chục năm rồi, cứ mãi do dự vì sự hoài nghi thiếu khoa học, bạn đã đẩy cuộc sống gia đình vào nguy cơ khi không có gì để bảo vệ thu nhập.
Hoài nghi ban đầu là chuyện tất yếu. Nhưng nay đã hơn hai chục năm mà vẫn không thay đổi được suy nghĩ là một điều bất thường.
Cảnh giác là chuyện cần thiết. Nhưng bảo thủ không nghe, không tìm hiểu cặn kẽ lại là việc khác.

???? Này nhé!
Hơn 400 năm qua, trên toàn thế giới, bảo hiểm đã quá thiết thân. Các nước phát triển, nơi kinh tế và trình độ khoa học phát triển hơn mình, hầu hết người dân đều tham gia bảo hiểm.
Họ “lạc hậu”, suy nghĩ kém, dễ “xỏ mũi” hơn dân mình chăng?

????‍♂️ Luật pháp thừa nhận. Chính phủ trực tiếp giám sát. Liên kết hầu hết các ngành quan trọng trong xã hội. Có khoa đào tạo chuyên biệt trong các trường đại học kinh tế quốc dân.
Lại có cả ngày truyền thống (18/12) để tôn vinh hằng năm.
Lừa đảo chi mà lạ thế?!
Đã hiểu thì đừng chần chừ nữa. Hãy hành động đúng!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”