Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

KHÔNG TIỀN THÌ CON NGƯỜI KHÔNG “VÔ GIÁ” ĐƯỢC ĐÂU! ( ♤♤♤ )

19 Tháng Bảy, 2021 Trí Hùng & Bảo Hiểm
KHÔNG TIỀN THÌ CON NGƯỜI KHÔNG “VÔ GIÁ” ĐƯỢC ĐÂU! ( ♤♤♤ )

◇◇ Bài đăng nhân ngày đầu tiên thực hiện CT16 cho 19 tỉnh, thành phía nam.

❤️ “Con người là vô giá”! Chính vì vậy, không ai được xâm phạm đến sức khoẻ và tính mạng của họ. Luật pháp trên toàn thế giới đều quy định như thế.
Thế mà ả Cô Vi chẳng những xem thường sinh mạng con người, mà còn đang tàn phá loài người với mức độ khủng khiếp như thể đẩy trái đất này đến bờ vực diệt vong vậy!
Nhân loại nào đâu dễ chấp nhận đầu hàng. Vắc xin đang tiên phong ngăn địch. Thời gian gần sẽ có thuốc đặc trị đẩy lui Cô Vi. Chắc chắn là thế!
Trước mắt hãy tự bảo vệ cho mình, bạn ạ! Không có tiền thì con người không “vô giá” được đâu!

? Bạn tham gia bảo hiểm một tài sản cụ thể nào đó với nhiều Công ty bảo hiểm khác nhau, thì khi giải quyết bồi thường bạn được các Công ty góp vào chia sẻ theo tỷ lệ, mà tối đa quyền lợi chỉ bằng tổng giá trị của tài sản đó mà thôi.

? Còn với con người, tuỳ khả năng tài chính, bạn tham gia rất nhiều hợp đồng với nhiều Công ty bảo hiểm. Khi xảy ra rủi ro nằm trong phạm vi bảo hiểm của các hợp đồng, thì sẽ được giải quyết quyền lợi theo tất cả các hợp đồng đó.

? Tham gia BẢO HIỂM NHÂN THỌ là cách bảo vệ và gia tăng giá trị tài sản, chu toàn nhất cho kế hoạch của gia đình bạn trong hiện tại và cả tương lai con trẻ.
Cuộc sống vốn nhiều bất trắc, chớ “đánh đu” với rủi ro, bạn nhé!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Write a comment