Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

KHÔNG THAM GIA BẢO HIỂM, ĐẾN KHI CẦM XẤP HÓA ĐƠN VIỆN PHÍ, BẠN MỚI ÂN HẬN THÌ MUỘN MẤT RỒI! ( ♤♤ )

18 Tháng Hai, 2023 Trí Hùng & Bảo Hiểm
KHÔNG THAM GIA BẢO HIỂM, ĐẾN KHI CẦM XẤP HÓA ĐƠN VIỆN PHÍ, BẠN MỚI ÂN HẬN THÌ MUỘN MẤT RỒI! ( ♤♤ )

? Những tháng ngày dài nằm viện. Hoá đơn điều trị tỷ lệ thuận với bệnh trạng và thời gian.
Những con số nhìn vào phát chóng mặt!
Lúc này, bạn giữ của hay giữ tính mạng mình?

? Phải dùng hết tiền tiết kiệm. Phải bán tháo tài sản. Phải vay mượn… Tất cả chỉ để giải quyết xấp hóa đơn viện phí!!!
Gia tài bao năm gầy dựng, chỉ phút chốc trong thời gian ngắn ngủi có thể mất sạch sành sanh.
Rồi sau đó? Những người thân yêu, tương lai con cái sẽ đi về đâu?

? Lúc này bạn mới ân hận vì đã không tham gia bảo hiểm.
Muộn mất rồi, bạn ạ!

? Những lúc khó khăn này, phải chi có ai hay một đơn vị nào đó trang trải hộ các chi phí để bạn không phải bán tống bán tháo tài sản. Bạn có muốn thế không?
Thưa bạn, không có ai, không có đơn vị nào khác, ngoại trừ BẢO HIỂM NHÂN THỌ là đơn vị duy nhất trong xã hội, trong cuộc đời này, sẽ giúp bạn bảo vệ tài sản hôm nay và cả trong tương lai cho gia đình bạn.

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”