Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Không muốn mất đi những gì đang có, bạn cần phải có giải pháp bảo vệ

16 Tháng Mười Hai, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm

? Tài sản, của cải tích luỹ được bằng sự chắt chiu, vượt bao khó khăn trong cuộc sống. Bạn có muốn nó “vơi” đi không? Bạn có muốn nó mỗi ngày đội nón lần lượt ra đi làm cho bạn dần đến khánh kiệt không?

? Chắc chắn chẳng ai dại gì “mơ màng” như thế!
Tưởng tượng xem, từng bước từng bước mới có được tất cả những gì cho hôm nay, mà trong một khoảng thời gian ngắn, nó lại như bốc thành sương khói tan biến trong hư không.
Đoạn trường lắm nếu để điều ấy xảy ra!

? Bạn nào muốn thế, nhưng những chuyện không may có thể vẫn đến với bạn.
Một thương tật lớn do tai nạn, một chứng nan y không mong đợi đột nhiên ập đến. Lúc này tiền bạc tiếc làm gì, sinh mạng mới là vốn quý. Chạy chữa phải tốn kém nhiều, tài sản tiêu hao là điều không tránh khỏi.

? Không muốn mất đi những gì đã có, bạn cần giải pháp bảo vệ những tài sản đã tạo ra.
BẢO HIỂM NHÂN THỌ không giúp bạn tránh được rủi ro về sức khoẻ và tính mạng, nhưng nó sẽ giúp bạn hạn chế tổn thất, giảm đi gánh nặng tài chính khi điều không may xảy đến trong cuộc đời.

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

1 Comment
  • 야구중계 6:30 sáng 2 Tháng Hai, 2023

    184828 682921I like this weblog very a lot, Its a rattling nice billet to read and locate info . 749889

Write a comment