Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

KHÔNG ÍT NGƯỜI ĐÃ PHẢI HAO TỔN TÀI SẢN VÌ ĐIỀU TRỊ BỆNH HIỂM NGHÈO HOẶC THƯƠNG TẬT LỚN ( ♤♤♤ )

2 Tháng Chín, 2022 Trí Hùng & Bảo Hiểm
KHÔNG ÍT NGƯỜI ĐÃ PHẢI HAO TỔN TÀI SẢN VÌ ĐIỀU TRỊ BỆNH HIỂM NGHÈO HOẶC THƯƠNG TẬT LỚN ( ♤♤♤ )

?   Con cái lớn dần. Bao chi phí sinh hoạt phát sinh tỷ lệ thuận với sự trưởng thành của chúng.
        Phải chuẩn bị tất cả từ hôm nay để chúng được học hành đến nơi đến chốn.
       
?   Cũng phải chuẩn bị khi sức khoẻ và tuổi đời không còn làm việc được nữa, thì có khoản tiền để an nhàn tuổi heo may nữa chứ!
        Tích luỹ bao tháng năm. Nhà cửa, xe cộ, tài sản tạo ra nhằm đảm bảo cho những sự chuẩn bị đó.

?   Chưa đến ngày già yếu mới sinh bệnh tật.
        Một sự biến bất ngờ, một cơn bệnh ngặt đột ngột ập đến. Bao công của dày công tích luỹ, giờ không mong giữ lại trọn vẹn. Xe cộ, nhà cửa, đất đai…đành phải bán đi để “tự bảo hiểm” cho mình.
         Sinh mạng là vô giá. Còn người còn của, phải cứu lấy thôi!

?‍♂️   Chưa thấy ai có hợp đồng BẢO HIỂM NHÂN THỌ đủ TẦM mà phải khốn đốn tài chính lúc nguy khốn như thế cả.
        Mọi rủi ro tài chính đã chuyển giao cả cho bảo hiểm rồi. Chẳng phải lo chi đến hoá đơn viện phí. Chẳng phải đau lòng để của nả trong gia đình đội nón ra đi.
         Sự khác biệt giữa người trụ cột có và không có bảo hiểm là như thế đó đấy, bạn ơi!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”