Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

HOA HỒNG LÀ THÙ LAO CÔNG TY TRÍCH RA TỪ PHẦN NHỎ LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ ĐỂ TRẢ CHO NGƯỜI TƯ VẤN BẢO HIỂM ( ♤♤♤♤ )

9 Tháng Tư, 2023 Trí Hùng & Bảo Hiểm
HOA HỒNG LÀ THÙ LAO CÔNG TY TRÍCH RA TỪ PHẦN NHỎ LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ ĐỂ TRẢ CHO NGƯỜI TƯ VẤN BẢO HIỂM ( ♤♤♤♤ )

????‍♂️ Tiền của khách hàng đóng vào, sau khi trừ đi các khoản chi phí quy định (có khung bậc trần từng năm cũng được xét duyệt bởi BTC), sẽ được đem đi đầu tư nhằm sinh thêm lợi nhuận cho giá trị tài khoản khách hàng, Công ty chỉ trích lại một phần chi phí quản lý mà thôi.

???? Hoa hồng!
Hai từ này khiến khách hàng liên tưởng đến những người làm công việc mà họ cho là “buôn nước bọt”. Giá cả bị đẩy lên để chia lại cho “cò”. Khách đã bị mua hàng không phải với “giá đúng”, mà bị mua với “giá đội”.
Sự ngộ nhận này cũng là một trong những nguyên nhân khiến khách hàng chần chừ không muốn tham gia BẢO HIỂM NHÂN THỌ.

???? Xin thưa!
Khoản HOA HỒNG mà tư vấn viên hưởng được Công ty trích ra PHẦN NHỎ từ khoản lợi nhuận đầu tư.
Còn phần lớn lợi nhuận đều đưa vào tài khoản hợp đồng của khách hàng để chi trả khi rủi ro hoặc đáo hạn hợp đồng.

????‍????‍????‍???? Tư vấn viên cũng phải có tiền để sống và nuôi gia đình.
Họ giúp bạn có một công cụ tuyệt vời để bảo vệ nguồn thu nhập. Họ cũng đã có phần đóng góp vào việc phát triển kinh tế, an sinh nước nhà.
Họ nhận đồng tiền công bằng hoa hồng là xứng đáng, phải không bạn?

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”