Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Hãy quyết định ngay, bạn nhé!

29 Tháng Tám, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Hãy quyết định ngay, bạn nhé!

?   “Chớ lo bò trắng răng”. Thành ngữ này rất đúng khi nói về BẢO HIỂM NHÂN THỌ.
       Trong kinh doanh, cặp phạm trù “thành công/thất bại” là việc mà nhà đầu tư nào cũng phải tính đến.

?   Song, với LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ, công việc kinh doanh đặc thù này được quản lý và giám sát rất chặt chẽ để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.
        Thậm chí khi một Công ty làm ăn kém hiệu quả, đã có phương án cho Công ty khác mua lại và vẫn đảm bảo quyền lợi bảo hiểm của khách hàng không thay đổi (Công ty D đã mua lại của Công ty B, và đang phát triển tốt).

?   Và, hơn 400 năm tồn tại và phát triển, bạn xem có trường hợp nào trên thế giới khi Công ty Bảo Hiểm phá sản mà khách hàng bị mất quyền lợi đâu?
        Tốt nhất hãy “quay về” lo cho chính bản thân mình. Rủi ro khi tai nạn hay bệnh ngặt phải điều trị dài ngày. Thu nhập vừa không có, lại phải trang trải cho những hoá đơn với chi phí không hề nhỏ.

?   Bạn tự chi hay muốn chuyển giao rủi ro tài chính này cho Côngty BẢO HIỂM NHÂN THỌ chi trả? Hãy quyết định ngay, bạn nhé!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

8 Comments
 • polaris canada 11:14 chiều 23 Tháng Mười Hai, 2023

  748882 901107I discovered your weblog internet site internet internet site on the internet and appearance some of your early posts. Continue to maintain in the fantastic operate. I just now additional increase your Rss to my MSN News Reader. Seeking toward reading far far more from you obtaining out at a later date! 421938

 • 168482 68523Nowhere on the Internet is there this a lot quality and clear information on this subject. How do I know? I know because Ive searched this topic at length. Thank you. 652111

 • Suivre Téléphone 6:05 sáng 31 Tháng Một, 2024

  Lorsque vous prenez des photos avec un téléphone mobile ou une tablette, vous devez activer la fonction de service de positionnement GPS de l’appareil, sinon le téléphone mobile ne peut pas être positionné. https://www.xtmove.com/fr/how-to-track-location-through-mobile-phone-photos/

 • bloten tieten 2:50 sáng 13 Tháng Hai, 2024

  970775 499Highest quality fella toasts, or toasts. will most certainly be given birth to product or service ? from the party therefore supposed to become surprising, humorous coupled with enlightening likewise. best man speaches 712468

 • ข่าวบอล 6:12 chiều 18 Tháng Ba, 2024

  759620 140298I genuinely got into this post. I discovered it to be interesting and loaded with special points of interest. I like to read material that makes me think. Thank you for writing this wonderful content material. 188242

 • links site 5:16 chiều 7 Tháng Tư, 2024

  520085 554620This internet site is usually a walk-through you discover the info it suited you about it and didnt know who need to. Glimpse here, and you will definitely discover it. 471350

 • press release distribution press release 5:38 chiều 17 Tháng Tư, 2024

  396111 14894Awesome weblog, Im going to spend a lot more time researching this subject 603947

 • Riga UNESCO World Heritage 4:26 sáng 18 Tháng Tư, 2024

  727377 382467I see something really special in this internet site . 105002

Write a comment