Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Hãy quyết định ngay, bạn nhé!

29 Tháng Tám, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Hãy quyết định ngay, bạn nhé!

?   “Chớ lo bò trắng răng”. Thành ngữ này rất đúng khi nói về BẢO HIỂM NHÂN THỌ.
       Trong kinh doanh, cặp phạm trù “thành công/thất bại” là việc mà nhà đầu tư nào cũng phải tính đến.

?   Song, với LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ, công việc kinh doanh đặc thù này được quản lý và giám sát rất chặt chẽ để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.
        Thậm chí khi một Công ty làm ăn kém hiệu quả, đã có phương án cho Công ty khác mua lại và vẫn đảm bảo quyền lợi bảo hiểm của khách hàng không thay đổi (Công ty D đã mua lại của Công ty B, và đang phát triển tốt).

?   Và, hơn 400 năm tồn tại và phát triển, bạn xem có trường hợp nào trên thế giới khi Công ty Bảo Hiểm phá sản mà khách hàng bị mất quyền lợi đâu?
        Tốt nhất hãy “quay về” lo cho chính bản thân mình. Rủi ro khi tai nạn hay bệnh ngặt phải điều trị dài ngày. Thu nhập vừa không có, lại phải trang trải cho những hoá đơn với chi phí không hề nhỏ.

?   Bạn tự chi hay muốn chuyển giao rủi ro tài chính này cho Côngty BẢO HIỂM NHÂN THỌ chi trả? Hãy quyết định ngay, bạn nhé!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Write a comment