Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

HÃY LO NGUY CƠ RỦI RO ĐẾN SỨC KHỎE VÀ THU NHẬP CỦA MÌNH TRƯỚC ĐI! ( ♤♤♤ )

27 Tháng Bảy, 2021 Trí Hùng & Bảo Hiểm
HÃY LO NGUY CƠ RỦI RO ĐẾN SỨC KHỎE VÀ THU NHẬP CỦA MÌNH TRƯỚC ĐI! ( ♤♤♤ )

? Trong kinh doanh, cặp phạm trù “thành công/phá sản” là việc mà nhà đầu tư nào cũng phải tính đến.
Song, với Luật kinh doanh BẢO HIỂM NHÂN THỌ, công việc kinh doanh đặc thù này được quản lý và giám sát rất chặt chẽ để trong mọi tình huống vẫn bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.
“Chớ lo bò trắng răng”. Thành ngữ này rất đúng khi nói về BẢO HIỂM NHÂN THỌ!

? Thậm chí khi một Công ty làm ăn kém hiệu quả, đã có phương án cho Công ty khác mua lại và vẫn đảm bảo quyền lợi bảo hiểm của khách hàng không hề thay đổi (Cty D đã mua lại của Công ty B, và đang phát triển rất tốt…).

? Với hơn 400 năm tồn tại và phát triển, bạn xem có trường hợp nào trên thế giới khi Công ty bảo hiểm phá sản mà khách hàng bị mất quyền lợi đâu?

? Tốt nhất hãy “quay về” lo cho chính bản thân mình: Rủi ro khi tai nạn hay bệnh ngặt phải điều trị dài ngày. Thu nhập vừa không có, lại phải chi cho những hoá đơn với chi phí không hề nhỏ.
Huống chi hôm nay không biết lúc nào F0/F1 sẽ “kết bạn” với mình. Lúc ấy, muốn tham gia để được bảo hiểm e khá muộn màng.
Vậy, bạn tự chi hay muốn chuyển giao rủi ro tài chính này cho Công ty BẢO HIỂM NHÂN THỌ chi hộ?
Hãy quyết định ngay, bạn nhé!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Write a comment