Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

HÃY LO NGUY CƠ RỦI RO ĐẾN SỨC KHỎE VÀ THU NHẬP CỦA MÌNH TRƯỚC ĐÃ! ( ♤♤♤ )

24 Tháng Mười Một, 2021 Trí Hùng & Bảo Hiểm
HÃY LO NGUY CƠ RỦI RO ĐẾN SỨC KHỎE VÀ THU NHẬP CỦA MÌNH TRƯỚC ĐÃ! ( ♤♤♤ )

⚔️   BẢO HIỂM NHÂN THỌ là một ngành đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của chính phủ (Bộ Tài Chính), có Luật kinh doanh đặc thù.
       ? Muốn đầu tư kinh doanh, Công ty bảo hiểm phải ưu tiên vốn huy động vào các khoản mục bắt buộc đã được quy định, để đảm bảo an toàn quyền lợi của người được bảo hiểm.

?   Nếu Công ty bảo hiểm làm ăn không hiệu quả, chính phủ sẽ cho phép Công ty khác mua lại, hoặc trực tiếp đứng ra quản lý Công ty này và quyền lợi của khách hàng vẫn không thay đổi.
        “Vĩ mô” như thế, bạn lo chi?

?   Thêm nữa, hơn 400 năm qua trên thế giới, bạn có nghe thông tin nào về một Công ty bảo hiểm phá sản dẫn đến quyền lợi của khách hàng bị thiệt thòi không?

?   Xin thưa, cái đáng lo lắng là thu nhập của bạn, tài sản của bạn, cuộc sống của gia đình, tương lai con trẻ sẽ ra sao, bạn ạ?!
        Cuộc sống vốn luôn không an toàn!
        Một cơn bạo bệnh, một chấn thương nặng, một cuộc chia ly sớm không đúng lúc. Thu nhập không còn tạo ra được nữa, tài sản dần đội nón ra đi.
        ? Viễn cảnh ấy đáng lo hơn, bạn ạ!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

10 Comments
Write a comment