Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

HÃY LO CHO VIỄN CẢNH NHỮNG NGƯỜI PHỤ THUỘC SẼ RA SAO NẾU NGƯỜI TRỤ CỘT KHÔNG CÒN TẠO RA THU NHẬP! ( ♤♤♤ )

18 Tháng Mười Hai, 2021 Trí Hùng & Bảo Hiểm
HÃY LO CHO VIỄN CẢNH NHỮNG NGƯỜI PHỤ THUỘC SẼ RA SAO NẾU NGƯỜI TRỤ CỘT KHÔNG CÒN TẠO RA THU NHẬP! ( ♤♤♤ )

?   Nỗi lo ở tầm “vĩ mô”: nếu gửi tiền vào Công ty bảo hiểm nước ngoài thì nhỡ họ mang tiền của mình về nước thì sao?
         Thế, Luật kinh doanh bảo hiểm để làm gì? Chính phủ mở rộng cửa cho nước ngoài vào để họ lấy hết tiền của dân mang đi à?
         Nghe ngây ngô sao ấy! (Đừng giận nhé, nếu bạn quy tương tự điều ấy về góc nhỏ gia đình của mình mà suy luận và hiểu điều tôi nói!).

⚖️    Thưa bạn, Chính phủ (Bộ tài chính) quản lý nguồn đầu tư của các Công ty bảo hiểm rất chặt chẽ:
         Công ty bảo hiểm kinh doanh trên lãnh thổ mình là bằng tiền VNĐ, không được chuyển tiền ra nước ngoài trong một thời gian dài được quy định bằng luật. Nguồn vốn cũng được kiểm soát chặt chẽ và quy định rất cụ thể những hạng mục được đầu tư theo thứ tự ưu tiên (Mua trái phiếu chính phủ, Tiền gửi vào các tổ chức tín dụng, Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ, Kinh doanh bất động sản, Góp vốn vào doanh nghiệp khác…) và không được vượt quá vốn pháp định hoặc vượt quá biên khả năng thanh toán tối thiểu.

?   Như vậy, hãy để nỗi lo quay về tầm “vi mô” thì thực tế hơn:
        Nếu mai này thu nhập không còn được người trụ cột mang về nữa, thì viễn cảnh những người phụ thuộc trong gia đình sẽ đi về đâu???

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”