Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Giống như gỗ quý, Bảo Hiểm Nhân Thọ khi tham gia phải dài lâu

16 Tháng Tư, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Giống như gỗ quý, Bảo Hiểm Nhân Thọ khi tham gia phải dài lâu

? Trồng cây mà chặt sớm thì chỉ để làm CỦI. Cây gieo trồng lâu năm mới dùng thì làm GỖ. Càng lâu thì càng là GỖ QUÝ.

? Nếu nghĩ đến mục tiêu trong ngắn hạn thì gửi tiết kiệm cũng là một giải pháp tốt, sẽ sử dụng cho những chuyện trước mắt.
Nghĩ đến ngày không còn làm việc lại không muốn phụ thuộc tiền bạc vào con cái, thì cần một kế hoạch tài chính phù hợp ngay hôm nay để chủ động cuộc sống khi về già.
Phòng rủi ro đột xuất làm mất thu nhập, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống tương lai của những người phụ thuộc. Cần lắm một lá chắn chu toàn tài chính trong mọi tình huống cuộc đời.

? Nếu chỉ nghĩ đến trước mắt và ngắn hạn, bạn có thể gửi vào ngân hàng như cách làm truyền thống bấy lâu. Cũng nên như thế, để đồng tiền sinh lãi và khi cần thì có thể rút ngay ra để tiêu dùng.
Nếu nghĩ đến ngày mai hưu trí, chẳng muốn tiếp tục vất vả mưu sinh hoặc phụ thuộc tài chính vào cháu con dâu rể. Đồng thời, lo cho người thân và con trẻ không phải chơi vơi giữa dòng đời bởi người trụ cột không thể mang thu nhập về nữa, thì chỉ có BẢO HIỂM NHÂN THỌ mới giải quyết được hai mục tiêu như thế cho bạn.

? Nhưng tham gia mới vài năm và chẳng có kỷ luật, kiên trì trong việc đóng phí, bạn lại muốn huỷ ngang hợp đồng hoặc rút tiền như kiểu gửi ngân hàng thì hỏng bét.
Tham gia BẢO HIỂM NHÂN THỌ, giống như gieo trồng lâu năm để có gỗ quý, PHẢI THAM GIA DÀI LÂU, bạn nhé!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

# Từ 24/09/2005 #

Write a comment