Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Gia đình tốt thì xã hội bình yên, đất nước phồn vinh

27 Tháng Sáu, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Gia đình tốt thì xã hội bình yên, đất nước phồn vinh

? NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6, nhằm tôn vinh những giá trị gia đình-giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa của cha ông ta.
Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Gia đình tốt thì xã hội tốt, mới đẩy lùi được tệ nạn, đất nước mới phồn vinh nhờ có lực lượng nhân lực tốt.

❤ Như mạch máu chủ dẫn máu về nuôi các tế bào, từ đó cơ thể mới sống được và mạnh khoẻ.
? “Mạch máu chủ” nuôi “tế bào” gia đình chính là THU NHẬP của người trụ cột.

⚡ Vào một thời điểm không biết trước, rủi ro bất ngờ giáng xuống cắt ngang nguồn thu nhập của gia đình. Lúc ấy cuộc sống hiện tại và tương lai của gia đình, đặc biệt là những trẻ thơ, sẽ đi về đâu???

? Tham gia ngay BẢO HIỂM NHÂN THỌ trong lúc bạn còn phải suy nghĩ. Vì, “ngày mai” sẽ muộn màng!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Write a comment