Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

E rằng, tiếc đã muộn màng!

3 Tháng Sáu, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm
E rằng, tiếc đã muộn màng!

? Khi sức xuân phơi phới, thu nhập đủ sức đảm bảo chi phí cho gia đình: mọi lời tư vấn BẢO HIỂM NHÂN THỌ lúc này đều bị gạt ngoài tai!

? Bạn nghĩ: rủi ro với mọi người, chứ riêng bạn là…VÔ CAN! Mà nếu có, bạn cũng đủ sức vượt qua vì thu nhập bạn tạo ra được là…VÔ HẠN???

? Hãy đến các bệnh viện!
Hãy nhìn cảnh nhiều người nằm chung một giường. Hãy nhìn các hoá đơn điều trị, nhất là khi mắc bệnh hiểm nghèo. Hãy nhìn cảnh bao người đã đành chối bỏ sự cứu chữa của chuyên môn, chối bỏ cuộc sống này mà chấp nhận ngày “ra đi” trong đau đớn… Nhiều người khá hơn, BÁN DẦN TÀI SẢN đến cạn kiệt, THU HẸP TƯƠNG LAI con trẻ, đẩy gia đình vào VỰC THẲM CUỘC ĐỜI vì sự chủ quan!

? Nếu giờ đây được mua BẢO HIỂM NHÂN THỌ, thì tất cả những người rơi vào hoàn cảnh khốn khó ấy, theo bạn, họ có tham gia không?
Lúc này, than ôi! Tiếc đã MUỘN RỒI, bạn ơi!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Write a comment